O nás
Ambulance ORL Foniatrie Stodůlky s.r.o. je přímým pokračovatelem ambulance ORL Rosička s.r.o. a nabízí diagnostiku a léčbu v celé šíři oborů ušní, nosní, krční a foniatrie (poruchy hlasu, řeči a sluchu). Pracoviště je vybaveno kvalitní, vysoce specializovanou diagnostickou technikou jako je ultrazvuk, endoskopické optiky, tympanometr, audiokomora s vysoce kvalitním audiometrem.

Podrobnější informace o foniatrii najdete v záložce Foniatrie.

Ultrazvuk vedlejších nosních dutin šetrně vyšetří pacienta a umožňuje lékaři sledovat průběh onemocnění vedlejších nosních dutin bez zbytečného vystavení rentgenovému záření. Základním endoskopem v ORL ambulanci je zvětšovací laryngoskop, který používáme k vyšetření hrtanu, umožňuje lékaři sledovat obraz nitra hrtanu, napomáhá k přesné diagnostice a léčbě onemocnění hrtanu a hlasivek.
K vyšetření prostor nosních průduchů a nosohltanu se používá jemná epifaryngoskopická optika, kterou lze přesně a bezbolestně vyšetřit dokonale nosohltan a ústí Eustachových trubic. K objasnění stavu středouší, zejména u dětí při středoušních zánětech, slouží tympanometrické vyšetření. Pro diagnostiku sluchových vad a poruch sluchu používáme audiometrická vyšetření. Možnost posouzení vhodnosti korekce sluchové vady sluchadly a následné přidělení sluchadel.


Screeningové vyšetření sluchu novorozenců a sluchových vad u malých dětí pomocí přístroje na měření otoakustických emisí - vyšetření by mělo proběhnout do 4 týdnů věku miminka..  

Nastřelování náušnic: 
chirurgický titan nebo antialergický plast, medicinální aplikační pistole Blomdahl, sterilní podmínky, minimum bolesti, pro všechny věkové kategorie
Cena: 600 Kč za pár, 300 Kč za kus

Aktuality:
Od 1.10. dochází k drobným úpravám pracovní doby ORL ordinace i foniatrie.
 Ve středu 20.11. ordinace ORL 7:30 - 12:00
 
 

FONIATRICKÁ AMBULANCE
vyšetření sluchu, řeči a hlasu, korekce sluchových vad sluchadly

SLUCH

 • Komplexní vyšetření sluchu a podrobná diagnostika sluchových vad u dospělých a dětí.
 • Poradenství při výběru vhodného typu sluchadla a odborné individuální nastavení sluchadel. Spolupracujeme s firmami Widex, Interton, Resound a Sivantos (Siemens).
 • Následná péče o pacienty se sluchadly, prodej baterií do sluchadel, výměna hadiček u sluchadel…
 • Zhotovení ochranných individuálních ušních tvarovek proti hluku a vodě (pro hudebníky, osoby pracující v riziku hluku, chrápání, pro děti po tympanostomii).
 • Screeningové vyšetření sluchu u novorozenců (vyšetření otoakustických emisí).


ŘEČ

 • Diagnostika poruch řeči u dětí, poradenství o následné péči logopedické a případně
  související péči pedagogicko-psychologické, neurologické…
 • Diagnostika poruch řeči u dospělých.

HLAS

 • Diagnostika poruch hlasu včetně hlasových profesionálů.
 • Preventivní foniatrické vyšetření pro potřeby studia na SŠ a VŠ.
 • Hlasové poradenství, individuální rehabilitace hlasu pod vedením foniatra.
Náš tým

Lékař - MUDr. Helena Rosická Lékař - MUDr. Helena Krejčí
Od r. 2012 ORL Rosička, s.r.o., Praha 5, Hostinského 1533 Od r. 2013  ORL Rosička s.r.o.
1993-2012 privátní ORL ordinace pro děti a dospělé, Praha 5,
                  Hostinského 1533
2012 - 2013 ORL odd. Všeobecná fakultní nemocnice

1984-1992 poliklinika Praha 5, Stodůlky ORL ambulance 2011 - 2012 ORL ambulance prof. MUDr. Betky
1971-1974 ORL klinika nemocnice Bulovka, Prha 8 2007 - 2011 Foniatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice
1968-1971 nemocnice Prachatice - chirurgické odd., gynekologie, interní odd. 2000 – 2007 ORL klinika ÚVN Praha

1988 atestace 2. stupně z oboru otorinolaryngologie 2013 atestace z audiologie a foniatrie, 2011 atestace z otorinolaryngologie
1962-1968 Lékařská fakulta UK v Plzni, dokončena s červeným diplomem

2000 – stáž na Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery,
          Manchester Royal Infirmary,  Manchester, Velká Británie
Od r. 2004 členka výboru Společnosti Otorinolaryngologie a 
                 chirurgie hlavy a krku
1999 – 2000 studium angličtiny na Manchester Academy of English,                     Manchester, Velká Británie
Od r. 1989 členka České ORL společnosti, chirurgie hlavy a krku 1999 promoce na 1. LF UK
Od r. 2012 čestná členka ČLS JEP (Česká Lékařská Společnost
                  J. E. Purkyně)
1998 stáž na odd. Kardiologie, Klinikum der Stadt Manheim, Manheim,
         Německo
   
Sestra - Marie Bartošová Lékař - MUDr. Dana Steyerová
Od r. 1993 ORL ambulance MUDr. Rosická Helena Od r. 2012 - ORL odd. nemocnice Kladno
2005-2012 - Orl odd. nemocnice Česká Lípa
1984-1993 ZZ JZM Poliklinika Stodůlky 2003-2005 - ORL odd. nemocnice Nymburk
1978-1983 FN Motol 2003 - promoce na 3. LF UK 
1978 Maturita na střední zdravotnické škole v Kolíně 2015 - atestace z otorinolaryngologie
Ceník
 
 Ceník zdravotních služeb je platný pro cizince a české občany, na které se nevztahuje nárok na ošetření ze zdravotního pojištění a pro občany, kteří žádají    vyšetření na vlastní žádost. Efektivní výkoy jsou účtovány dle platného ceníku VZP 1 bod = 1 Kč.

 Název a popis vyšetření                                                                                                                                                                      Cena v Kč   
 Komplexní vyšetření otorinolaryngologem
 Vyšetření obsahuje sepsání anamnesy, ORL vyšetření lékařem, vyšetření nosohltanu, hrtanu a ucha optikou, vyšetření Eustachovy  
 trubice  tympanometrem a ultrazvukové vyšetření vedlejších nosních dutin. V ceně je zahrnuta tištěná zpráva a návrh léčby.
 1 500 Kč   
 Kontrolní vyšetření otorinolaryngologem
 Kontrolní ORL vyšetření nemocného, případná úprava léčby a tištěná zpráva.
500 Kč   
 Audiometrické vyšetření
 Zahrnuje vyšetření zvukovodů, bubínků, Eustachovy trubice tympanometrem, vyšetření audiometrem. Zhodnocení audiozáznamu lékařem.
400 Kč   
 Výtěry
 Vyšetření zahrnuje výtěr z krku a nosu. Finální vyhodnocení ceny dle ceníku laboratoře.
300 Kč   

 Název služby                                                                                                                                                                                        Cena v Kč   
 Sepsání pojistné události  300 Kč   
 Duplikát pracovní neschopnosti I. díl 200 Kč   
 Výpis ze zdravotní dokumentace  200 Kč   
 Vyšetření na řidičský průkaz 300 Kč   
 Píchnutí jednoho ucha pro náušnici 300 Kč   
 Vstupní vyšetření pro zaměstnavatele / Vyšetření na zbrojní průkaz 500 Kč   
 Vyšetření na zdravotní průkaz 200 Kč   
    
 
 
Smluvní pojišťovny

ORL Rosička, s.r.o. - idatabaze.czUšní, nosní, krční ordinace (ORL) - idatabaze.cz
Kontaktní informace


ORL FONIATRIE Stodůlky s.r.o.
Adresa: Hostinského 1533/4, 155 00 Praha 13            IČ: 24212920
Telefon: +420 235 513 692                    E-mail: orlstodulky@seznam.cz

Jak se k nám dostanete:
Metro linka B, stanice Luka nebo Stodůlky, 8 min. pěšky nebo 1 zastávka autobusem č. 225 (zastávka Vackova).
Poliklinika se nachází v blízkosti VO Makro, Stodůlky.


Ve čtvrtek 7.11. ordinace ORL 7:30 - 14:00

Napsat zprávu